จุฑาวรรณ เมทัล แล็บ

jutha@jml.co.th


จุฑาวรรณ เมทัล แล็บ

Full Description


บจก. จุฑาวรรณ เมทัล แล็บ
งานสเตนเลสเพื่องานอุตสาหกรรมและงานตกแต่ง Alloy Steel เพื่องานชิ้นส่วนและแม่พิมพ์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

39/9 ตรอกนอกเขต พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.

Address (English)

39/9 Troknokkhet, Rama III Rd., Chongnonsi, Yannawa, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2294-0066-8

Fax

0-2294-3322, 0-2294-9273

จุฑาวรรณ เมทัล แล็บ

jutha@jml.co.th


จุฑาวรรณ เมทัล แล็บ

Full Description


บจก. จุฑาวรรณ เมทัล แล็บ
จำหน่ายท่อสเตนเลสและอุปกรณ์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

39/9 ตรอกนอกเขต พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.

Address (English)

39/9 Troknokkhet, Rama III Rd., Chongnonsi, Yannawa, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2294-0066-8

Fax

0-2294-3322, 0-2294-9273