ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช

tvop@cook.co.th


ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช

Full Description


บจก. ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช
ผลิตและจำหน่ายน้ำมันพืช ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ เช่น กากถั่วเหลือง เลซิตินที่อยู่ (ภาษาไทย)

99 ธนากร พระสมุทรเจดีย์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ

Address (English)

99 Thanakorn, Phrasamutchedi Rd., Pakkhlong Bangplakod, Phrasamutchedi, Samutprakan

Zip code

10290

Tel.

0-2819-8790-7, 0-2819-7470-3

Fax

0-2819-8798, 0-2819-7478

Category (หมวดหมู่)