บางกอกไพบูลย์ไพพ์

pyboonpipe@yahoo.com


บางกอกไพบูลย์ไพพ์

Full Description


บจก. บางกอกไพบูลย์ไพพ์
ผลิตและจำหน่ายท่อ ข้อต่อ ท่อพีวีซี พีอี พีบี ประตู ฝ้า และแผ่นพีวีซีที่อยู่ (ภาษาไทย)

100/98 อาคารว่องวานิช บี ชั้น 29 พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.

Address (English)

100/98 Vongvanij B Bldg., 29th Fl., Rama IX Rd., Huaikhwang, Huaikhwang, Bangkok

Zip code

10310

Tel.

0-2645-0133-42

Fax

0-2645-0143-4