ยูไนเต็ดแมชชินเนอรี่

contact@umacthai.com


ยูไนเต็ดแมชชินเนอรี่

Full Description


บจก. ยูไนเต็ดแมชชินเนอรี่
จำหน่ายเครื่องจักรกล เครื่องมือกล เครื่องสูบน้ำ เครื่องอัดลมที่อยู่ (ภาษาไทย)

10, 20 หลานหลวง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม.

Address (English)

10, 20 Lanluang Rd., Banbart, Pomprapsattruphai, Bangkok

Zip code

10100

Tel.

0-2282-7141-9

Fax

0-2280-0433