ยูไนเต็ดแมชชินเนอรี่

contact@umacthai.com


ยูไนเต็ดแมชชินเนอรี่

Full Description


บจก. ยูไนเต็ดแมชชินเนอรี่
จำหน่ายเครื่องจักรกล เครื่องมือกล เครื่องสูบน้ำ เครื่องอัดลม



ที่อยู่ (ภาษาไทย)

10, 20 หลานหลวง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม.

Address (English)

10, 20 Lanluang Rd., Banbart, Pomprapsattruphai, Bangkok

Zip code

10100

Tel.

0-2282-7141-9

Fax

0-2280-0433