เกษม พลาสติก

kasemplastic@gmail.com


เกษม พลาสติก

Full Description


บจก. เกษม พลาสติก
รับฉีดพลาสติกวิศวกรรม ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนยานยนต์ ของเด็กเล่น สินค้าส่งเสริมการขาย รับทำแม่พิมพ์พลาสติก ออกแบบงานพลาสติกที่อยู่ (ภาษาไทย)

19/28, 19/131 หมู่ 6 เอกชัย 63 เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.

Address (English)

19/28, 19/131 Moo 6, Ekkachai 63, Ekkachai Rd., Bangbon, Bangbon, Bangkok

Zip code

10150

Tel.

0-2898-2405-7, 0-2415-1955, 0-2415-2720, 0-2895-3753

Fax

0-2416-9357