เพ็นต้า อิมเพ็กซ์

sales@pentaimpex.com


เพ็นต้า อิมเพ็กซ์

Full Description


บจก. เพ็นต้า อิมเพ็กซ์
ผลิตและจำหน่ายอาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง, ปลาแช่แข็ง, ผัก-ผลไม้แช่แข็งที่อยู่ (ภาษาไทย)

38/15 อนุมานราชธน สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม.

Address (English)

38/15 Surawong Rd., Suriyawong, Bangrak, Bangkok

Zip code

10500

Tel.

0-2233-0135

Fax

0-2236-1629

Category (หมวดหมู่)