โกรเบสท์อาหารแช่แข็ง


โกรเบสท์อาหารแช่แข็ง

Full Description


บจก. โกรเบสท์อาหารแช่แข็ง
ผลิตปลาแล่แช่เยือกแข็งเพื่อส่งออกต่างประเทศที่อยู่ (ภาษาไทย)

99 หมู่ 1 ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน นครพนม

Address (English)

99 Moo 1, Wern Pra Bath, Tha-uthen, Nakhonphanom

Zip code

48120

Tel.

0-4259-3316

Fax

0-4259-3317

Category (หมวดหมู่)