โรงงานฟอกหนัง พี.เอส.พี.

psptan@chaiya.com


โรงงานฟอกหนัง พี.เอส.พี.

Full Description


บจก. โรงงานฟอกหนัง พี.เอส.พี.
ผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออกหนังสัตว์สำเร็จรูป อุตสาหกรรมฟอกหนังที่อยู่ (ภาษาไทย)

403 หมู่ 6 สุขุมวิท กม.34 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง สมุทรปราการ

Address (English)

403 Moo 6, Sukhumvit Km. 34 Rd., Bangpoo Mai, Mueang, Samutprakan

Zip code

10280

Tel.

0-2323-3965-6, 0-2323-9912, 0-2323-9987

Fax

0-2323-9149