ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์


ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์

Full Description


บมจ. ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์
ผู้นำทางด้านบรรจุภัณฑ์ กระดาษและการพิมพ์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

919 หมู่ 6 กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี สมุทรปราการ

Address (English)

919 Moo 6, Kingkaeo Rd., Rachathewa, Bangphli, Samutprakan

Zip code

10540

Tel.

0-2326-8131-7, 0-2326-8121-9

Fax

0-2326-8130, 0-2326-8139