แอนนาดิจิท กรุ๊ป (บ้านหม้อ)

part@anadigit.com


แอนนาดิจิท กรุ๊ป (บ้านหม้อ)

Full Description


บจก. แอนนาดิจิท กรุ๊ป (บ้านหม้อ)

จำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
0832 yg 8col ana digitที่อยู่ (ภาษาไทย)

144 อัษฎางค์ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กทม.

Address (English)

144 Adsadang Rd., Wangburaphaphirom, Phranakhon, Bangkok

Zip code

10200

Tel.

0-2221-7040, 0-2225-6375-6

Fax

0-2225-9232