เอ แอนด์ พี โพลีพลาสติก บจก.

gpinterplast@gmail.com


เอ แอนด์ พี โพลีพลาสติก บจก.

Full Description


เอ แอนด์ พี โพลีพลาสติก บจก.

ซื้อขายพลาสติกทุกชนิด

YG2017_03_012ที่อยู่ (ภาษาไทย)

777 หมู่ที่ 21 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

Zip code

10540

Tel.

0-2313-3480

Fax

0-2313-3479