บางจากปิโตรเลียม

info@bangchak.co.th


บางจากปิโตรเลียม

Full Description


บมจ. บางจากปิโตรเลียม

ผลิตและจำหน่ายไบโอดีเซล น้ำมันแก๊สโซฮอล์ โรงกลั่นน้ำมัน



ที่อยู่ (ภาษาไทย)

210 สุขุมวิท 64 สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.

Address (English)

210 Sukhumvit 64, Sukhumvit Rd., Bangchak, Phrakhanong, Bangkok

Zip code

10260

Tel.

0-2335-4999

Fax

0-2335-4009