บางกอก คลีน แอนด์ เซอร์วิส


บางกอก คลีน แอนด์ เซอร์วิส

Full Description


บจก. บางกอก คลีน แอนด์ เซอร์วิส
บริการทำความสะอาดที่อยู่ (ภาษาไทย)

2-12 ดำรงค์ลัทธพิพัฒน์ แขวง เขตคลองเตย กทม.

Address (English)

2-12 Damrong Latthipipat Rd., Khlongtoei, Bangkok

Zip code

10110

Tel.

0-2240-1582-5

Fax

0-2240-2849