บางกอก โพลีเทค แอนด์ ซัพพลาย บจก.


บางกอก โพลีเทค แอนด์ ซัพพลาย บจก.

Full Description


บจก. บางกอก โพลีเทค แอนด์ ซัพพลาย

Engineering Work Contractor, Civil, Steel Fabrication, Storage Tank, Piping

YG2016_cat01_10ที่อยู่ (ภาษาไทย)

1146/103-104 อาคารเอกไพลิน ทาวเวอร์ ชั้น 8 ศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง สมุทรปราการ

Address (English)

1146/103-104 8th Fl., Ekpailin Tower, Srinakharin Rd., Samrong-Nua, Mueang, Samutprakan

Zip code

10270

Tel.

0-2758-6106, 0-2386-7130-1

Fax

0-2758-6108