ซี. มาสเตอร์ หจก.

cmaster_serv@yahoo.com


ซี. มาสเตอร์ หจก.

Full Description


หจก. ซี.มาสเตอร์ เซอร์วิส
จำหน่ายและบริการ อุปกรณ์สำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย และปั๊มสำหรับอุตสาหกรรม

YG2017_12_004ที่อยู่ (ภาษาไทย)

915 หมู่ 4 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

Zip code

10270

Tel.

0-2758-9753

Fax

0-2172-6465