คอร์มิกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล

info@cormix.com


คอร์มิกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล

Full Description


บจก. คอร์มิกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล
ผลิตภัณฑ์เพื่อการกันซึม ผลิตภัณฑ์สำรับงานซ่อมแซมคอนกรีตที่อยู่ (ภาษาไทย)

89 ร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม.

Address (English)

89 Romklao Rd., Saen Saeb, Minburi, Bangkok

Zip code

10510

Tel.

0-2917-3955-8, 0-2543-8890

Fax

0-2917-3959, 0-2543-8891