ฟลูอิด บจก.

sales@fluid.co.th


ฟลูอิด บจก.

Full Description


บจก. ฟลูอิด
ตัวแทนจำหน่าย Valves, Actuator, Pigging Equipment

0524 yg fpfc fluidที่อยู่ (ภาษาไทย)

42, 44 พัฒนาการ 55 พัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม.

Address (English)

42, 44 Phatthanakarn 55, Phatthanakan Rd., Prawet, Prawet, Bangkok

Zip code

10250

Tel.

0-2322-5290-7

Fax

0-2321-7793, 0-2322-5289