เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค

envitech9@yahoo.com


เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค

Full Description


บจก. เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค
ตรวจสอบและให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมที่อยู่ (ภาษาไทย)

77/11 หมู่ 2 5 งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมือง นนทบุรี

Address (English)

77/11 Moo 2, 5, Ngamwongwan Rd., Bangkhen, Mueang, Nonthaburi

Zip code

11000

Tel.

0-2952-6305~9

Fax

0-2952-6310