ไฮโดรพลัส

sales@hydroplus.co.th


ไฮโดรพลัส

Full Description


บจก. ไฮโดรพลัส

จำหน่ายเครื่องสูบจ่ายสารเคมี เครื่องสูบตะกอนข้น ของเหลวหนืดที่อยู่ (ภาษาไทย)

119/168 หมู่ 18 หมู่บ้านพัชราภรณ์ สุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง สมุทรปราการ

Address (English)

119/168 Moo 18, Moobanputcharaporn, Suksawat Rd., Bangpueng, Phrapradaeng, Samutprakan

Zip code

10130

Tel.

0-2817-2900, 0-2817-2311-2, 0-2817-1171-2

Fax

0-2817-1173