อินเจ็นเทค บจก.

kk.ingentec@gmail.com


อินเจ็นเทค บจก.

Full Description


ดำเนินการเกี่ยวกับการออกแบบ ให้คำปรึกษา ติดตั้งและทดสอบระบบไฟฟ้า ในกลุ่มลูกค้าที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้าที่อยู่ (ภาษาไทย)

24 ซ.ลาดปลาเค้า76 แยก1 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน

Address (English)

24 Soi Ladplakao76 Yak1, Anusawaree, Bangkhen

Zip code

10220

Tel.

02 5222387

Fax

02 5222388