จิรทีปต์มอเตอร์แอนด์ ไดร์ฟส

jiratheep_motors_drives@hotmail.com


จิรทีปต์มอเตอร์แอนด์ ไดร์ฟส

Full Description


จิรทีปต์มอเตอร์แอนด์ ไดร์ฟส

ผลิตมอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้า

0823 yg 8col jiratheep_Newที่อยู่ (ภาษาไทย)

14/2 หมู่ 12 รุ่งสุวรรณ ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

Address (English)

14/2 Moo 12, Rungsuwan Rd., Bangyang, Krathumbaen, Samutsakhon

Zip code

74110

Tel.

08-6310-7081, 08-6757-9332

Fax

0-2807-2149