เจียเหว่ย อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)

jiowle@cnet.net.th


เจียเหว่ย อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)

Full Description


บจก. เจียเหว่ย อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)

ผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

700/50 หมู่ 6 ต.หนองไม้แดง อ.เมือง ชลบุรี

Address (English)

700/50 Moo 6, Nong Maidaeng, Mueang, Chonburi

Zip code

20000

Tel.

0-3874-3404-5

Fax

0-3821-3096