กรุงเทพไพล์เข็มเจาะ

info@yellowgreenthailand.com


กรุงเทพไพล์เข็มเจาะ

Full Description


หจก. กรุงเทพไพล์เข็มเจาะ
รับเจาะเสาเข็ม ขนาด 35, 40, 50, 60, 80, 100 ซม.ที่อยู่ (ภาษาไทย)

599/55 ตรอกวัดจันทร์ใน เจริญกรุง แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม.

Address (English)

599/55 Trokwatchannai, Charoenkrung Rd., Bangkhlo, Bangkholaem, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2291-5654, 0-2291-5759, 0-2291-5662

Fax

0-2291-5662