เคเอสบีที เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

ksbt@truemail.co.th


เคเอสบีที เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

Full Description


บจก. เคเอสบีที เอ็นจิเนียริ่ง
ปั๊มน้ำ, วาล์ว, ท่อและอุปกรณ์ข้อต่อ, น๊อต, สกรู, โอริง พร้อมทั้งรับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า, ตู้คอนโทรล, เดินท่อระบบน้ำร้อนและน้ำเย็นในตัวอาคาร

0359 Yg FPFC KSBTที่อยู่ (ภาษาไทย)

79 ลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.

Address (English)

79 Ladplakhao Rd., Anusavaree, Bangkhen, Bangkok

Zip code

10220

Tel.

0-2971-7870-3

Fax

0-2971-6924, 0-2522-2826