มาหญ้านันท์ เอ็นจิเนียริ่ง


มาหญ้านันท์ เอ็นจิเนียริ่ง

Full Description


บจก. มาหญ้านันท์ เอ็นจิเนียริ่ง

ออกแบบ ติดตั้งระบบท่อโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องจักร งานซ่อมบำรุง

YG2016_cat15_03ที่อยู่ (ภาษาไทย)

60/5 หมู่ 5 ต.บางแก้ว อ.บางพลี สมุทรปราการ

Address (English)

60/5 Moo 5, Bangkaeo, Bangphli, Samutprakan

Zip code

10540

Tel.

0-2753-7868

Fax

0-2753-7867