มีเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง

oven_meecharoen38@yahoo.com


มีเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง

Full Description


บจก. มีเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง

  • ออกแบบ ผลิต จำหน่าย ซ่อม ปรับปรุงเตาเผา เตาอบอุตสาหกรรม อุณหภูมิสูง ต่ำ เตาหลอมอะลูมิเนียม และฮีตเตอร์เตาอุตสาหกรรม
  • ออกแบบ สร้าง ซ่อมและดัดแปลงเตาอุตสาหกรรม เตาอบลมร้อน เตาหลอม ฮีตเตอร์

YG2016_cat04_08ที่อยู่ (ภาษาไทย)

55 บางแค 9 บางแค แขวงบางแค เขตบางแค กทม.

Address (English)

55 Bangkhae 9, Bangkhae Rd., Bangkhae, Bangkhae, Bangkok

Zip code

10160

Tel.

0-2802-5759, 0-2802-4913

Fax

0-2802-6512, 0-2802-6417