มินเซน แมชีนเนอรี่

minsen@minsen.co.th


มินเซน แมชีนเนอรี่

Full Description


บจก. มินเซน แมชีนเนอรี่

จำหน่ายปั๊มน้ำสำหรับอาคารสูงและอุตสาหกรรม

YG2016_cat05_26ที่อยู่ (ภาษาไทย)

777 อาคารเอ็มเอสเอ็ม มหาไชย แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กทม.

Address (English)

777 MSM Bldg., Mahachai Rd., Wangburaphaphirom, Phranakhon, Bangkok

Zip code

10200

Tel.

0-2621-1000-29

Fax

0-2621-1049, 0-2225-2877-8

Category (หมวดหมู่)