มอสก้า เอเชีย (ประเทศไทย)

thailand@mosca.com


มอสก้า เอเชีย (ประเทศไทย)

Full Description


มอสก้า เอเชีย (ประเทศไทย)

เครื่องรัดสายรัดพลาสติกคุณภาพ สำหรับหลากหลายผลิตภัณฑ์

YG2016_cat07_05ที่อยู่ (ภาษาไทย)

ชั้น 11 อาคารวานิช 2 ห้อง 11-08 1126/2 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ

Address (English)

11th FI, Vanit Building II,Unit No. 11-08 1126/2, New Petchburi Road, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2655-3188

Fax

0-2655-3181

Category (หมวดหมู่)