เพาเวอร์เรด

prasop@powerade.co.th


เพาเวอร์เรด

Full Description


บจก. เพาเวอร์เรด

  • จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับอาคารสูง โรงงานอุตสาหกรรม ทั้งภาครัฐและเอกชน
  • นำเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ อุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้า

yg specที่อยู่ (ภาษาไทย)

476/1-2 พัฒนาการ 53 พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.

Address (English)

476/1-2 Phatthanakarn 53, Phatthanakarn Rd., Suanluang, Suanluang, Bangkok

Zip code

10250

Tel.

0-2332-0810-6, 08-9921-7753

Fax

0-2332-0430