เซฟการ์ด เทคโนโลยี บจก.

thai5959@gmail.com


เซฟการ์ด เทคโนโลยี บจก.

Full Description


หจก. เซฟการ์ด เทคโนโลยี

จำหน่ายอุปกรณ์ไฟทางออกฉุกเฉิน ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับสำรองไฟฟ้าฉุกเฉินกรณีไฟดับกระทันหัน

YG2017_21_001ที่อยู่ (ภาษาไทย)

44 ซอยสาทร 19 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

Zip code

10120

Tel.

0-2897-0303, 0-2675-7367

Fax

0-2897-0304