เทคโนโลยี มีเดีย

webmaster@technologymedia.co.th

ผลิตวารสาร สิ่งพิมพ์ รับทำเวปไซต์ และงานพิมพ์

เทคโนโลยี มีเดีย

Full Description


บจก. เทคโนโลยี มีเดีย
ผลิตวารสาร สิ่งพิมพ์ รับทำเวปไซต์ และงานพิมพ์

Engineering Today ได้รับ Thailand Energy Awards 2009 เป็นปีที่ 3

  ที่อยู่ (ภาษาไทย)

471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.

Address (English)

471/3-4 Phayathai Place, Sri Ayutthaya Rd., Thungphayathai, Ratchathewi, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2644-4555, 0-2354-5333

Fax

0-2354-5322