ไทยเจส หจก.

services@thaiges.com


ไทยเจส หจก.

Full Description


ไทยเจส หจก.

เครื่องล้างอัลตร้าโซนิค เครื่องล้างความถี่สูง จำหน่ายเครื่องล้างอัลตร้าโซนิค ล้างชิ้นงานด้วยคลื่นความถี่สูง บริการงานออกแบบเครื่องล้างทุกประเภท อุตสาหกรรมรถยนต์ เลนส์แว่นตา COSMETIC ชิ้นส่วนของฮาร์ดดิส ล้างแผงวงจรไฟฟ้า ล้างโมลด์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำหน่ายและออกแบบเครื่องล้างทุกประเภท และนำเข้าเครื่องล้างอุตสาหกรรม -ออกแบบระบบคุมเครื่องจักร ตู้ไฟฟ้า ซ่อมเครื่องล้างอัลตร้าโซนิค -สร้างกล่องสั่นอัลตร้าโซนิค ทั้งแบบจุ่มและแบบติดก้นถัง -ตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องล้างอัลตร้าโซนิค -ออกแบบกระบวนการล้าง ปรับปรุงวิธี และแก้ไขปัญหา -ออกแบบ AUTOMATIC CLEANING MACHINE ทุกประเภท

0402-ThaigesCOที่อยู่ (ภาษาไทย)

239/104 หมู่ 3 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี ปทุมธานี

Zip code

12110

Tel.

081-931-8669 , 085-694-8669