กรุงเทพ ซินธิติกส์

jobs@bst.co.th, marketing@bst.co.th


กรุงเทพ ซินธิติกส์

Full Description


บจก. กรุงเทพ ซินธิติกส์
ผลิตและจำหน่ายยางสังเคราะห์ ปิโตรเคมีที่อยู่ (ภาษาไทย)

175 อาคารสาธรซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 22 สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.

Address (English)

175 22nd Fl., Sathorn City Tower, Sathon Tai Rd., Thung Mahamek, Sathon, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2679-5120

Fax

0-2679-5119

%d bloggers like this: