กล่องกระดาษกรุงเทพอุตสาหกรรม


กล่องกระดาษกรุงเทพอุตสาหกรรม

Full Description


บจก. กล่องกระดาษกรุงเทพอุตสาหกรรม
ผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกที่อยู่ (ภาษาไทย)

261 ตรอกจันทน์ สะพานสาม จันทน์ 31 จันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม.

Address (English)

261 Trokchansaphansam, Chan 31, Chan Rd., Thungwatdon, Sathon, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2211-2484, 0-2211-6256

Fax

0-2212-3947

%d bloggers like this: