กะลาทอง เซอร์วิส


กะลาทอง เซอร์วิส

Full Description


หจก. กะลาทอง เซอร์วิส
บริการ ซ่อม และบำรุงรักษาท่อหุ้มฉนวนกันความร้อน และรับซ่อมบำรุงรักษาทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

2/122 ลาดพร้าว 44 ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม.

Address (English)

2/122 Ladphrao 44 , Ladphrao Rd., Samsennok, Huaikhwang, Bangkok

Zip code

10310

Tel.

0-2513-1590 ต่อ 302

%d bloggers like this: