กิจจา คอนซัลติ้ง เอ็นยิเนียร์


กิจจา คอนซัลติ้ง เอ็นยิเนียร์

Full Description


หจก. กิจจา คอนซัลติ้ง เอ็นยิเนียร์
ออกแบบและก่อสร้างเตาเผาขยะที่อยู่ (ภาษาไทย)

145 1 เทศบาลนิมิตรใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.

Address (English)

145 1, Thesabalnimitr-Tai Rd., Latyao, Chatuchak, Bangkok

Zip code

10900

Tel.

0-2589-5622, 0-2591-5044

Fax

0-2591-4954

Category (หมวดหมู่)

%d bloggers like this: