คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์)

mkt@keyence.co.th, info@keyence.co.th


คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์)

Full Description


บจก. คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์)

  • จำหน่ายเครื่องเซนเซอร์ เครื่องวัดทางอุตสาหกรรม
  • จำหน่ายไฟเบอร์ออฟติกเซ็นเซอร์ โฟโต้อิเล็กตริกเซ็นเซอร์และเครื่องอ่านบาร์โค้ดและวิดีโอไมโครสโคป
  • จำหน่ายเครื่องควบคุมอัตโนมัติ PLC


ที่อยู่ (ภาษาไทย)

2034/128-129 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 30 เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.

Address (English)

2034/128-129 Italthai Tower, 30th Fl., New Phetchaburi Rd., Bangkapi, Huaikhwang, Bangkok

Zip code

10320

Tel.

0-2369-2777

Fax

0-2369-2775

%d bloggers like this: