ซิวิคเคมีคอล บจก.

civicchem08@gmail.com


ซิวิคเคมีคอล บจก.

Full Description


ผลิตสีตกแต่งภายในและภายนอกที่อยู่ (ภาษาไทย)

28/1 ซ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 (ซ.30 แยก 15) ถ.Chaloem Phra Kiat Ro 9 Rd., แขวงดอกไม้ เขตประเทศ กทม.

Address (English)

28/1 Chaloem Phra Kiat Ro 9 (Soi 30 Yak 15), Chaloem Phra Kiat Ro 9 Rd., Dokmai, Prawet, Bangkok

Zip code

10250

Tel.

0-2328-1464-6

Fax

0-2328-1456

%d bloggers like this: