ตันยา คอลเลคชั่นส์

info@tanyacollection.com


ตันยา คอลเลคชั่นส์

Full Description


บจก. ตันยา คอลเลคชั่นส์
นำเข้า ส่งออก ผลิต และจำหน่ายเครื่องประดับอัญมณีที่อยู่ (ภาษาไทย)

8/11 สุขาภิบาล 2 (31) แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม.

Address (English)

8/11 Sukhaphibal 2 (31), Dok Mai, Prawet, Bangkok

Zip code

10250

Tel.

0-2727-0880-2

Fax

0-2727-0883

%d bloggers like this: