บราเธอร์โฟม


บราเธอร์โฟม

Full Description


บจก. บราเธอร์โฟม
ผลิตฟองน้ำที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ฟองน้ำสำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

3641/5 ขันอุไร แฉล้มนิมิตร แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม.

Address (English)

3641/5 Chan Urai, Chalaemnimitr Rd., Bangkhlo, Bangkholaem, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2688-4430-2, 0-2985-5400-8, 0-2289-3734, 0-2289-1267

Fax

0-2289-3746, 0-2985-5409

Category (หมวดหมู่)

บราเธอร์โฟม


บราเธอร์โฟม

Full Description


บจก. บราเธอร์โฟม
จำหน่ายฉนวนแผ่นและฉนวนหุ้มท่อสำหรับกันความร้อนและความเย็นที่อยู่ (ภาษาไทย)

3641/5 ขันอุไร แฉล้มนิมิตร แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม.

Address (English)

3641/5 Chan Urai, Chalaemnimitr Rd., Bangkhlo, Bangkholaem, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2688-4430-2, 0-2985-5400-8, 0-2289-3734, 0-2289-1267

Fax

0-2289-3746, 0-2985-5409

%d bloggers like this: