บางกอกเฟิรสท์แพค


บางกอกเฟิรสท์แพค

Full Description


บจก. บางกอกเฟิรสท์แพค
ผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติกฟิล์มหด บรรจุภัณฑ์อเนกประสงค์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

325 จันทน์ 18/7 แยก 8 จันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม.

Address (English)

325 Chan 18/7 (Section 8), Chan Rd., Thungwatdon, Sathon, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2286-3232, 0-2286-2901, 0-2676-3582

Fax

0-2287-3599, 0-2676-3583

Category (หมวดหมู่)

%d bloggers like this: