ปณชัยอีควิปเม้นท์เทคโนโลยี

panachai09@gmail.com


ปณชัยอีควิปเม้นท์เทคโนโลยี

Full Description


บจก. ปณชัยอีควิปเม้นท์เทคโนโลยี
นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน เช่น แผงโซลาร์เซลล์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

99/119 หมู่ 4 บี4 เลียบคลองสาม ต.คลองสาม อ.คลองหลวง ปทุมธานี

Address (English)

99/119 Moo 4, B4, Liabkhlongsam Rd., Khlongsam, Khlongluang, Pathumthani

Zip code

12120

Tel.

0-2190-9365

Fax

0-2190-9366

%d bloggers like this: