พิกเซลแอด

info@pixel-ad.com


พิกเซลแอด

Full Description


บจก. พิกเซลแอด
ให้บริการออกแบบและผลิตสิ่งพิมพ์ระบบ Inkjet ครบวงจรที่อยู่ (ภาษาไทย)

17 กรุงเทพฯ-กรีฑา 7 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.

Address (English)

17 Krungthep-Kreetha 7, Huamark, Bangkapi, Bangkok

Zip code

10240

Tel.

0-2704-4970-1

Fax

0-2704-4970-1 Ext.13

%d bloggers like this: