ฟาร์มาซูติคอลส์ แอนด์ เมดิคอลซัพพลาย

info@pms-group.net


ฟาร์มาซูติคอลส์ แอนด์ เมดิคอลซัพพลาย

Full Description


หจก. ฟาร์มาซูติคอลส์ แอนด์ เมดิคอลซัพพลาย
รับสร้างเครื่องมือ อุปกรณ์สำหรับผลิตยา เครื่องสำอาง และอาหารที่อยู่ (ภาษาไทย)

551/32-39 สรรค์สุข (สาธุประดิษฐ์ 45) สาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.

Address (English)

551/32-39 Sansuk (Sathupradit 45), Sathupradit Rd., Chongnonsi, Yannawa, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2284-2159-62, 0-2682-0441-2

Fax

0-2294-6068, 0-2682-0443

%d bloggers like this: