ฟิวเจอร์ สเตท (เอเชีย) บจก.

info@futurestateasia.com


ฟิวเจอร์ สเตท (เอเชีย) บจก.

Full Description


จำหน่ายเครื่องมือกล

ผลิตชิ้นส่วนไฟฟ้าและคอมเพรสเซอร์แอร์อุตสาหกรรมที่อยู่ (ภาษาไทย)

580 อาคารเซราไทย ชั้น 4 ห้อง 777 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม.

Address (English)

580 Cerathai Bldg., 4th Fl., Room 777, Praditmanutham Rd., Phlapphla, Wangthonglang, Bangkok

Zip code

10310

Tel.

08-4696-0420, 08-1889-4996

%d bloggers like this: