มัลติเซอร์วิส


มัลติเซอร์วิส

Full Description


มัลติเซอร์วิส
ซ่อมและติดตั้งระบบเสียง, ไฟฟ้า, วงจรปิด CCTVที่อยู่ (ภาษาไทย)

90/11-13 หมู่ 7 ชุมชนทิพพาวาส แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม.

Address (English)

90/11-13 Moo 7, Lamplatiew, Latkrabang, Bangkok

Zip code

10520

Tel.

0-2737-3246

Fax

0-2737-3246

Category (หมวดหมู่)

มัลติเซอร์วิส


มัลติเซอร์วิส

Full Description


มัลติเซอร์วิส
ซ่อมและติดตั้งระบบเตาเผาไร้มลพิษ, ขยะติดเชื้อที่อยู่ (ภาษาไทย)

90/11-13 หมู่ 7 ชุมชนทิพพาวาส แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม.

Address (English)

90/11-13 Moo 7, Lamplatiew, Latkrabang, Bangkok

Zip code

10520

Tel.

0-2737-3246

Fax

0-2737-3246

Category (หมวดหมู่)

%d bloggers like this: