มายด์ สตีล อิเล็คโทรด


มายด์ สตีล อิเล็คโทรด

Full Description


บจก. มายด์ สตีล อิเล็คโทรด
ผลิตและจำหน่ายลวดเชื่อมไฟฟ้าที่อยู่ (ภาษาไทย)

194/1 เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม.

Address (English)

194/1 Phetchakasem Rd., Bangwha, Phasicharoen, Bangkok

Zip code

10160

Tel.

0-2457-7011-2

Fax

0-2457-0079

%d bloggers like this: