มาเว็ล เอ็นจิเนียริ่ง

marvel_engineering@yahoo.com


มาเว็ล เอ็นจิเนียริ่ง

Full Description


หจก. มาเว็ล เอ็นจิเนียริ่ง
นำเข้า จำหน่าย บริการ ติดตั้ง ซ่อมบำรุงเครื่องชั่งที่อยู่ (ภาษาไทย)

39/264 หมู่ 6 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง สมุทรปราการ

Address (English)

39/264 Moo 6, Bangmueang-Mai, Mueang, Samutprakan

Zip code

10270

Tel.

0-2758-4978

Fax

0-2380-4305

%d bloggers like this: