ลาร์จ ฟอร์แม็ท ซิสเต็มส์ บจก.

sunisasuni_23@hotmail.com


ลาร์จ ฟอร์แม็ท ซิสเต็มส์ บจก.

Full Description


จำหน่ายและให้บริการซ่อมเครื่อง HP Plotter และจำหน่ายสินค้าด้านงานพิมพ์ขนาดใหญ่ ของเครื่อง Wide Format, Large Format และ Grand Format หมึก ครบวงจรที่อยู่ (ภาษาไทย)

324 ซ.สันนิบาตเทศบาล ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม.

Address (English)

324 Ratchadaphisek Rd., Chan Kasem, Chatuchak, Bangkok

Zip code

10900

Tel.

0-2930-0111

Fax

0-2930-0911

%d bloggers like this: