วิลสันอาร์ท (ประเทศไทย)

wsath@cscoms.com, sales-mktg@wilsonart.thmail.com


วิลสันอาร์ท (ประเทศไทย)

Full Description


บจก. วิลสันอาร์ท (ประเทศไทย)
ผลิตแผ่นวัสดุปิดผิวลามิเนต พร้อมทั้งวัสดุตกแต่งภายในที่อยู่ (ภาษาไทย)

2034/58 อิตัลไทยทาวเวอร์ ชั้น 1 (ห้อง 11-06/3) เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.

Address (English)

2034/58 Italthai Tower, 1st Fl., (Room 11-06/3), New Phetchaburi Rd., Bangkapi, Huaikhwang, Bangkok

Zip code

10320

Tel.

0-2716-0084-5

Fax

0-2716-0088

%d bloggers like this: